top of page

Av Malmös medborgare är nästan 50 000 kvinnor utlandsfödda. Deras liv och arbete utgör en viktig del av stadens historia och har under decennier bidragit, och fortsätter att bidra, till stadens utveckling, socialt, politiskt och ekonomiskt.

Trots det saknas kvinnornas erfarenheter i den officiella historieskrivningen. Projektet 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö vill ta ett litet steg i att försöka ändra det och synliggöra kvinnorna i historien om Malmö.

 

Initiativtagare och samarbetspartners Projektet har initierats av journalisten och aktivisten Parvin Ardalan i samarbete med nätverket Feminist Dialog, Malmö Museer, ABF och forskningsprojektet Living Archives vid Malmö högskola. Projektet finansieras delvis av Kulturrådet och Malmö högskola medverkar delvis med stöd av Vetenskapsrådet.

O.png

Projektets olika delar och visioner Med projektet gör vi ett försök att tänka om och se hur kön, etnicitet, klass och ras har format bilden av immigrantkvinnorna i historieskrivningen av Malmö – genom immigrantkvinnors egna röster.

Workshops och möten

I projektet anordnas workshops och rundabordssamtal för att dokumentera, i ord, bild och rörlig bild, immigrantkvinnors berättelser, erfarenheter och åsikter om livet och arbetet i Malmö. Att involvera kvinnorna själva och låta dem komma till tals är fundamentalt för själva projektet, som bygger på deltagande och jämlik kommunikation.

Digitalt historiearkiv

Bloggen är ett växande kollage av bilder och berättelser som synliggör immigrantkvinnors roll i Malmös historia. Bilderna och berättelserna kommer dels från historiska arkiv, dels från kvinnor vi har träffat genom projektet. Genom forskningsprojektet Living Archives på Malmö högskola undersöks hur digital teknologi och möten med människor kan göra arkiv mer demokratiska, levande och relevanta. Och framförallt: hur arkiven kan bidra till social förändring.

 

Erling Björgvinsson, Anders Høg Hansen och Richard Topgaard är forskarna från Malmö högskola som har deltagit i projektet.

Länkar

Women Making HERstory

Intervjuer

Forskare, journalister, konstnärer och andra som i sitt yrke behandlar frågor som rör kvinnor och migration i Sverige, särskilt med fokus på arbetsliv, intervjuas och bjuds in för samtal. En intervju med Ylva Brune, massmedieforskare med fokus på nyhetsrapportering av människor med annan bakgrund än svensk, går exempelvis att läsa på bloggen, nämligen här.

O.png

Fysisk utställning

Mellan 31 maj 2015 och 31 december 2018 kommer en del av projektets berättelser, möten och annat arbete att visas upp i utställningen Women Making History - 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö på Malmö Museers Teknikens och Sjöfartens hus.

 

Bidra till omskrivningen av Malmös historia! Vill du berätta din, din mammas eller mormors historia? Har du bilder som skulle passa bra in på hemsidan/ bloggen och utgöra en viktig pusselbit av hur immigrantkvinnor i Malmö har bidragit till stadens utveckling?

 

Kontaktperson: Parvin Ardalan

The Memory Box – It´s All in Me

Where We Stand: Andra Generationens Svensk

Participants/ Medverkande

Rishan Aregai: Ordförande i Folkets hus Rosengård, medlem i Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

 

Jelica Ugricic: Bildade Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1970, tidigare ordförande i föreningen, fortfarande aktiv i föreningen.

 

Rakel Chukri: Kulturchef på Sydsvenskan

Charlene Rosander: Utbildad lärare, medlem i Interfem och Afrosvenskarnas forum för rättvisa.

 

Paula Mulinari: Doktor i genusvetenskap och lektor i socialt arbete vid Malmö Högskola.

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

bottom of page