top of page
O.png

Språk Och Samhällsorientering för Asylsökande

Datum: Jan 2017 -- Sep 2017

I samarbete med Hässleholms kommun

I ett nära samarbete med Hässleholms kommun och flertalet asylboenden har Feminist Dialog genomfört 56 kvalitativa möten med asylsökande respektive nyanlända där samtalsämnet har fokuserats på olika jämställdhetsaspekter såsom genus och kön, normer, sexualitet, diskriminering, heteronormen och våld i nära relationer.

bottom of page