top of page
O.png

Aktiviteter som hälsofrämjande insatser med simning och badkultur inom Malmö stad.
Projektstöd TIA, från Länsstyrelsen i Skåne.

Sommaren 2019

bottom of page