top of page

(Språkcafe´ 2.0)

(Language Cafe 2.0)

Datum: Sep 2017-- Juli 2018

TIA, Länsstyrelsen i Skåne

O.png
Poster-MME22.png

Med stöd av TIA-medel beviljat från Länsstyrelsen i Skåne har Feminist Dialog bedrivit helgundervisning och aktiviteter som språkträning med varierande pedagogiska angreppsmetoder för olika inlärningsbehov, t ex genom livsberättelser hos ABF i Malmö.

 

Avslutningsvis har vi tillsammans skapat utställningen Fragmentariskt Liv som äger rum i Folket spark i Malmö 1-12 juni 2018. Med musik, bildkonst, litteratur och film har unga asylsökande och nyanlända uttryckt och skapat konstverk inom olika konstarter där identitet, gemenskap och tillhörighet diskuteras och ifrågasätts för att hitta olika vägar för mening och sammanhang, dels för livet i stort och dels för utövarnas nuvarande fragmentariska liv.

O.png

More information about

Fragmentariskt Liv – Fragmentary Life

Stort tack till de medverkande; asylsökande och nyanlända, Kulturrådet, Länsstyrelsen i Skåne, Malmö stad och ABF.

bottom of page