top of page

Activities

O.png

Dialog 

Aktiviteter inom föräldraskapsstöd

July 2019 - July 2020

Litteratursamtal med iranska författaren Shahrnush Parsipur

Sep 2017 - JuLI 2018

Sep 2017 - JuLI 2018

Litteratursamtal med iranska författaren Shahrnush Parsipur

Dialog 

Aktiviteter inom föräldraskapsstöd

Jul 2019 - Aug 2019

bottom of page